Кратки вдъхновяващи библейски цитати

ФАКТИ И лайфхакове

Библията е всичко за християнина. То има решение на всичките им проблеми, има думи на утеха, дава надежда, учи на любов и дава насоки. В тази статия ще разгледаме стихове в Библията, които дават вдъхновение, както и някои изображения на библейски цитати. библейски цитати
библейски цитати за живота
библейски цитати за силата
изображения на библейски цитати

Може би се чудите защо е необходимо да вземете предвид библейските цитати. Библията е наръчник; Божият наръчник за нас. Ако вярвате, че Бог ни е създал, тогава е най-добре да се придържате към думите му. В тези думи ще намерите съвет и насока за живота си. Ще получите представа за това как да преодолеете предизвикателствата. Божието слово е истина. Никога не се проваля, така че ако по някаква причина започнете да чувствате, че Бог е абстрактно нещо и той не е реален, помислете отново. Вижте цялото му прекрасно творение. Бог съществува! и той ви призовава в дълбоко общение, а не в религия. Сега нека да разгледаме някои от прекрасните думи, които произлизат от Бог.Прочетете същоКои библейски стихове за свободата са най-вдъхновяващите? 100+ стиха за четене

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Коя е Уенди Шей?Библейски стихове за вярата

Библията говори за вярата и как без нея човек не може да угоди на Всемогъщия Бог. Нека разгледаме писанията, които говорят за вярата.

Евреи 11:1

 • 'Сега вярата е същността на нещата, за които се надяваме, доказателството за неща, които не се виждат.'

Евреи 11:6 • „Никога не можеш да угодиш на Бога без вяра, без да зависиш от него. Всеки, който иска да дойде при Бог, трябва да вярва, че има Бог и че той възнаграждава тези, които искрено го търсят.

Матей 21:22

 • 'И каквото поискате в молитва, ще получите, ако имате вяра.'

Римляни 10:17

 • „Така че вярата идва от слушането, а слушането чрез словото на Христос.

1 Коринтяни 2:5 • „За да може вашата вяра да не почива в мъдростта на хората, а в Божията сила.

2 Коринтяни 5:7

 • „Защото ние ходим с вяра, а не с виждане.

Прочетете също100 вдъхновяващи библейски стиха за истината, които вдъхновяват честност и почтеност

Яков 2:19 • 'Вярваш, че Бог е един; правиш добре. Дори демоните вярват - и потръпват!'

Йоан 8:24

 • „Казах ти, че ще умреш в греховете си, защото ако не вярваш, че аз съм той, ще умреш в греховете си.

Марк 9:23 • „И Исус му каза: „Ако можеш“! Всичко е възможно за онзи, който вярва.”

2 Тимотей 4:7

 • 'Воювах добрата битка, завърших състезанието, запазих вярата.'

Лука 17:5

 • „Апостолите казаха на Господа: „Увеличи вярата ни!“
 библейски цитати
библейски цитати за живота
библейски цитати за силата
изображения на библейски цитати

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Цитати за преминаване от някого

Библейски цитати за живота

Йоан 11:25-26

 • 25. „Исус й каза: „Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ще живее, дори и да умре;
 • 26. 'и който живее, като вярва в мен, никога няма да умре. Вярваш ли в това?'

Прочетете също

Обама призна, че е ударил и счупил носа на приятел от детинство заради расови забележки

Второзаконие 30:19-20

 • 19. 'Този ден призовавам небето и земята за свидетели срещу вас, че поставих пред вас живот и смърт, благословения и проклятия. Сега изберете живота, за да живеете вие ​​и вашите деца.'
 • 20. „...и за да обичаш Господа, своя Бог, слушай гласа Му и се дръж здраво за него. Защото Господ е твоят живот и Той ще ти даде много години в земята, която се закле да даде на твоя бащи Авраам, Исаак и Яков.'

Йоан 8:12

 • „Когато Исус отново говори на хората, той каза: „Аз съм светлината на света. Който ме следва, никога няма да ходи в тъмнина, но ще има светлината на живота.“

Йоан 14:6

 • „Исус отговори: „Аз съм пътят и истината, и животът. Никой не идва при Отца освен чрез Мен“.

Притчи 18:21

 • 'Езикът има силата на живот и смърт и тези, които го обичат, ще ядат от плодовете му.'

Прочетете също

Насърчителни кратки библейски стихове за вярата и силата

Притчи 14:27

 • 'Страхът от ГОСПОДА е извор на живот, който отвръща човека от примките на смъртта.'

Римляни 6:23

 • „Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.”

Псалм 23:6

 • „Със сигурност твоята доброта и любов ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея в дома Господен завинаги.“

 библейски цитати
библейски цитати за живота
библейски цитати за силата
изображения на библейски цитати

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Комбинации от стилове на дантела в Анкара

Библейски цитати за силата

Силата по време на слабост е нещо, от което всеки има нужда. Ето стихове, за да подновите силата си.

Исая 41:10

 • „Така че не се страхувайте, защото аз съм с вас; не се страхувайте, защото аз съм вашият Бог.

Псалм 73:26

 • „Моята плът и сърцето ми може да отпаднат, но Бог е силата на сърцето ми и моята част завинаги.“

Прочетете също

Молитви и пожелания за годишнина от сватбата, които ще разтопят сърцето на любовника ви

Исая 40:29

 • 'Той дава сила на уморените и увеличава силата на слабите.'

2 Коринтяни 12:10

 • „Ето защо, за Бога, се наслаждавам на слабостите, обидите, трудностите, гоненията, трудностите. Защото когато съм слаб, тогава съм силен.“

1 Летописи 16:11

 • 'Погледнете към Господа и Неговата сила; търсете лицето Му винаги.'

1 Коринтяни 16:13

 • „Бъдете нащрек, застанете твърдо във вярата, бъдете смели, бъдете силни.”

Авакум 3:19

 • „Суверенният Господ е моята сила; той прави краката ми като краката на елен, той ми дава възможност да стъпвам във висините.

Захария 4:6

 • „Тогава Той ми каза: „Това е словото на Господа към Зоровавел: „Не чрез мощ или сила, но чрез Моя Дух“, казва Господ Всемогъщият.

Вдъхновяващи библейски стихове за силата

Второзаконие 31:6

 • „Бъдете силни и смели. Не се страхувайте и не се страхувайте от тях, защото Господ, ти Бог, върви с теб: Той никога няма да те остави, нито ще те изостави.“

Прочетете също

Защо съм необвързан - ганайците разкриват тайните зад самотата си

Псалм 18:32

 • 'Бог е този, който ме въоръжава със сила и прави пътя ми съвършен.'

Джошуа 1:9

 • „Не ти ли заповядах? Бъди силен и смел. Не се страхувай, не се обезсърчавай, защото ГОСПОД, твоят Бог, ще бъде с теб, където и да отидеш.“

Йоан 16:33

 • 'Аз ви казах тези неща, за да имате мир в Мен. В този свят ще имате проблеми. Но имайте сърце! Аз победих света.'

Притчи 18:10

 • „Името на Господа е укрепена кула; праведните тичат към него и са в безопасност.”

 библейски цитати
библейски цитати за живота
библейски цитати за силата
изображения на библейски цитати

Библейски цитати за любовта

Любовта, както учи Библията, е най-великата от всички. Библията ни увещава винаги да ходим влюбени. По-долу са някои библейски цитати за любовта.

Римляни 13:8

 • „Никой не дължи нищо, освен да се обичате един друг, защото този, който обича другия, е изпълнил закона.

Прочетете също

Ганайците дават силни мнения за това от какво се нуждаят мъжете, преди да мислят за брак

1 Коринтяни 13:4-5

 • „Любовта е търпелива, любовта е мила. Не завижда, не се хвали, не се гордее. То не обезчести другите, не е себелюбиво, не се ядосва лесно, не записва грешки.'

1 Коринтяни 13:2

 • „Ако имам дара на пророчество и мога да проумея всички тайни и цялото знание, и ако имам вяра, която може да премести планини, но нямам любов, аз съм нищо.

1 Коринтяни 16:14

 • 'Правете всичко в любов.'

Песен на песните на Соломон 8:7

 • „Много води не могат да угасят любовта; реките не могат да го отмият. Ако някой даде цялото богатство на къщата си за любов, тя ще бъде напълно презирана.'

Псалм 143:8

 • „Нека утрото ми донесе вест за твоята неизменна любов, защото се доверих на теб. Покажи ми пътя, по който трябва да вървя, защото на теб поверявам живота си.'

Прочетете също

Жените от Гана обясняват защо няма да предлагат брак на мъже, дори и да ги харесват

Притчи 3:3-4

 • „Нека любовта и вярността никога не ви напускат; вържи ги около врата си, напиши ги на плочата на сърцето си. Тогава ще спечелите благоволение и добро име в очите на Бога и хората.'

1 Йоан 4:16

 • „И така ние знаем и разчитаме на любовта, която Бог има към нас. Господ е любов. Който живее в любов, живее в Бога и Бог в тях.'

Ефесяни 4:2

 • 'Бъдете напълно смирени и нежни; бъдете търпеливи, понасяйки един друг в любов.'

1 Петрово 4:8

 • 'Преди всичко, обичайте се дълбоко, защото любовта покрива множество грехове.'

Йоан 15:12

 • „Моята заповед е следната: Обичайте се един друг, както аз ви обичах.

1 Коринтяни 13:13

 • „И сега остават тези три: вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта.'

Песен на Соломон 4:9

 • „Ти плени сърцето ми, сестро моя, моя булка; ти плени сърцето ми с един поглед на очите си, с едно бижу на огърлицата си.'

Прочетете също

Адофоли предупреждава младите мъже и жени да не се женят за хора и да очакват те да се променят по-късно

Насърчителни цитати

Псалм 23:4

 • „Въпреки че вървя през най-тъмната долина, няма да се страхувам от зло, защото ти си с мен; твоят жезъл и твоят жезъл ме утешават.

Второзаконие 31:6

 • „Бъдете силни и смели, не се страхувайте и не се страхувайте от тях; защото Господ, вашият Бог, Той е Този, Който върви с вас. Той няма да ви остави, нито ще ви изостави.”

Исая 40:31

 • „Но онези, които уповават на Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с криле като орли; ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да припаднат.”

Еремия 29:11

 • „Защото зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мислите за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.

Притчи 18:10

 • „Името на Господа е силна кула; праведните тичат към нея и са в безопасност“.

Прочетете също

Потребителите на Twitter скачат на жена, която казва, че е добре да биеш жените, защото ги обичаш

Филипяни 4:19

 • „И моят Бог ще задоволи всичките ви нужди според славното Си богатство в Христос Исус.

Кратки вдъхновяващи библейски цитати

Римляни 8:31

 • „Ако Бог е за нас, кой може да бъде против нас?“

Притчи 18:10

 • „Името на Господа е силна крепост; благочестивите бягат към него и са в безопасност“.

Римляни 8:18

 • „Защото смятам, че страданията на сегашното време не си струват да се сравняват със славата, която предстои да ни се открие.”

Яков 1:2-3

 • „Смятайте всичко за радост, братя мои, когато срещате различни изпитания, знаейки, че изпитанието на вашата вяра произвежда издръжливост.

Исая 40:29

 • 'Той дава сила на уморените и увеличава силата на слабите.'

Кратки библейски цитати

Това са кратки стихове от един ред от добрата книга.

1 Летописи 16:11

 • „Погледнете към Господа и Неговата сила; търсете лицето Му винаги.

1 Солунци 5:17

 • 'Молете се непрекъснато'

Прочетете също

Силна хвала и поклонение на библейски стихове (с изображения)

2 Тимотей 1:7

 • „Защото Духът, който Бог ни е дал, не ни прави плахи, а ни дава сила, любов и самодисциплина“.

Деяния 16:31

 • „Те отговориха: „Вярвай в Господ Исус и ще бъдеш спасен – ти и твоят дом.“

Колосяни 3:2

 • 'Насочете мислите си към горните неща, а не към земните неща.'

Йоан 1:4

 • 'В него беше животът и този живот беше светлината на цялото човечество.'

Лука 6:31

 • „Правете с другите така, както бихте искали да правят с вас.

Библейски мотивационни цитати

Ездра 10:4

 • 'Станете, този въпрос е във ваши ръце. Ние ще ви подкрепим, така че вземете смелост и го направете.'

Езекиил 22:14

 • „Ще издържи ли храбростта ти или ще бъдат ли силни ръцете ти в деня, в който се спра с теб? Аз, ГОСПОД, говорих и ще го направя.“

1 Коринтяни 16:13

 • „Бъдете нащрек, застанете твърдо във вярата, бъдете смели, бъдете силни.”

Исая 35:4

 • „Кажете на онези със страхливи сърца: „Бъдете силни, не се страхувайте; вашият Бог ще дойде, ще дойде с отмъщение; с божествено възмездие ще дойде да ви спаси.“

Прочетете също

Какво е вярата според библията?

Притчи 16:3

 • „Поверете на ГОСПОДА всичко, което правите, и Той ще утвърди плановете ви.
 библейски цитати
библейски цитати за живота
библейски цитати за силата
изображения на библейски цитати

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Модерни рокли с африкански принт за дипломиране

Вдъхновяващи думи

 • „Бог обича всеки от нас, сякаш има само един от нас“ – Августин
 • „Бог никога не е казвал, че пътуването ще бъде лесно, но Той каза, че пристигането ще си струва“ – Макс Лукадо
 • „На Божието дело, извършено по Божия начин, никога няма да липсват Божиите запаси.“ – Хъдсън Тейлър
 • „Бог ще те срещне там, където си, за да те отведе там, където Той иска да отидеш.” – Тони Евънс
 • 'Помни кой си. Не правете компромис за никого, по каквато и да е причина. Вие сте дете на Всемогъщия Бог. Живей тази истина.” – Лиза Теркеурст
 • „Най-големият ни страх не трябва да бъде от провал, а от това да успеем в неща в живота, които всъщност нямат значение.” – Франсис Чан
 • 'Ако Бог е вашият партньор, направете плановете си ГОЛЕМИ!' –Д.Л. Муди
 • „Ти си единствената Библия, която някои невярващи някога ще прочетат. – Джон Макартър

Прочетете също

Благословението на Господа - проповед, смисъл и стих

Библията е книга, която съдържа всичко, свързано с живота, от което човек се нуждае. Надявам се, че като четете това парче за кратки вдъхновяващи библейски цитати, ще получите вдъхновението, от което се нуждаете в ежедневния си живот.