Силна хвала и поклонение на библейски стихове (с изображения)

ФАКТИ И ЛАЙФХАКОВЕ

Ефективното благодарност се случва, когато искрено хвалите Бог. Така че, ако търсите някои стихове от Библията за поклонение, които ще ви мотивират, когато трябва да благодарите на Бог, това са силните стихове, които можете да използвате. Въз основа на разбирането на Исая 43:21 което казва, че ' Този народ съм създал за себе си; те ще изявят моята хвала Очевидно е, че хваленето на Бог и поклонението Му са големи отговорности за всеки. Следователно, докато четете тези библейски стихове с отворено сърце, трябва да получите по-добро разбиране защо трябва да хвалите и се покланяте на Бога и как можете направи това ефективно. поклонение на библейски стихове
ИЗТОЧНИК: pexels.com (променено от автора)
Източник: Depositphotos

Често се казва, че човек може да се моли погрешно, но никой никога не може да се похвали погрешно. Бог винаги е щастлив, когато Го хвалите. Всъщност, Псалм 22:3 казва,'Но ти си свят, ти, който обитаваш хвалите на Израел.'Прочетете също

Кои библейски стихове за свободата са най-вдъхновяващите? 100+ стиха за четенеОт това разбираме, че Бог живее на места или в атмосфера, където Му се възнасят похвали, и познайте какво? Когато се научите да хвалите и да се покланяте на Бог, вие само каните Неговото присъствие в живота и дома си. И когато Той обитава вашия живот и дом, можете да сте сигурни в великите неща, които ще започнат да ви се случват.

Хвалете и се покланяйте на библейски стихове

Ето няколко библейски стиха за хваление и поклонение, които са способни да раздвижат духа ви за необходимостта да хвалите Бог и да Му се покланяте в красотата на Неговата святост. Те имат някои думи, които можете да кажете на Бог, докато Му се покланяте. Освен това някои от тях дават ползите, които се извличат в процеса на благодарност към Бога.

1. Изход 23:25 (NIV)

'Поклонете се на Господа, вашия Бог, и благословението му ще бъде върху вашата храна и вода. Ще премахна болестта отсред вас.'Прочетете също

100+ неделни благословии, цитати, съобщения и изображения с молитви

Стихът по-горе не само ви казва да се покланяте на Бог, но също така обяснява ползите от поклонението на Бог, които са: освобождаването на Неговата благословия върху вас и здравословен живот, свободен от болести. поклонение на библейски стихове
ИЗТОЧНИК: pexels.com (променено от автора)
Източник: Depositphotos

2. Псалм 103: 1-5 (KJV)

1 Благослови, душо моя, Господа; и всичко, което е вътре в мен, благослови Неговото свято име.

2 Благослови Господа, душо моя, и не забравяй всичките Му благодеяния:3 Който прощава всичките ти беззакония; който изцелява всичките ти болести;

4 Който изкупва живота ти от погибел; който те увенчава с любяща доброта и нежни милости;5 Който насища устата ти с добри неща; така че младостта ти да се поднови като на орела.

Стиховете по-горе обясняват причините, поради които трябва да се покланяте на Бог. Според пасажа някои от тях включват факта, че Бог прости греховете ви, изцели ви от болести, които биха могли да отнемат живота ви, и че Бог ви благославя с добрите неща на живота.Прочетете също

Насърчителни кратки библейски стихове за вярата и силата

3. 1 Летописи 16:34-35

34 О, благодарете на Господа; защото той е добър; защото милостта Му е вечна.

35 И кажете: Спаси ни, Боже на нашето спасение, и ни събере заедно, и ни избави от езичниците, за да благодарим на Твоето свято име и да се хвалим с Твоята хвала.

Стиховете по-горе дават представа как да отправяте молби от Бог. Той дава прогрес за това как трябва да се направи и това е, след като сте се поклонили на Бог, тогава можете да поставите молбата си пред Него.

4. Авакум 3: 17-18 (NIV)

17 Макар смокинята да не пъпчи и да няма грозде по лозята, макар че реколтата на маслините да пропадне и нивите да не раждат храна, макар че няма овце в кошарата и говеда в оборите,

18 все пак ще се радвам в Господа, ще се радвам в Бога, моя Спасител.

Прочетете също

Молитви и пожелания за годишнина от сватбата, които ще разтопят сърцето на любовника ви

Бог не иска да Го хвалите и покланяте само когато нещата вървят добре; Той иска да го правиш по всяко време. От стиховете по-горе можете да видите отношението, което Бог иска да проявявате, независимо от ситуацията. Следователно, без значение как се обръща течението, да се научим да хвалим Бог винаги е важно.

 поклонение на библейски стихове
ИЗТОЧНИК: pexels.com (променено от автора)
Източник: Depositphotos

5. 2 Коринтяни 1:3-4 (KJV)

3 Благословен да бъде Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на милостта и Бог на всяка утеха;

4 Който ни утешава във всяка наша скръб, за да можем да утешим онези, които са в каквато и да е беда, чрез утехата, с която и ние самите се утешаваме от Бога.

Винаги е добре да се покланяме на Бог въз основа на утехата, която Той ни дава в моменти на беда. Независимо дали утехата идва от Неговото слово, чрез Неговия Свят Дух или Той изпраща някой да ви насърчи, винаги е добре да благодарите на Бог за това.

Прочетете също

Страхотни глупави цитати за живота, любовта, приятелството, връзките 150

6. Псалм 68:3-6

3 Но праведният да се радва; нека се радват пред Бога; да, нека се радват изключително.

4 Пейте на Бога, пейте хваления на Неговото име; възхвалявайте онзи, който язди на небесата с името му Ях, и се радвайте пред Него.

5 Баща на сираците и съдия на вдовиците е Бог в святото Си жилище.

6 Бог поставя самотните в семейства, извежда вързаните с вериги, а непокорните живеят в суха земя.

Бог е невероятен и Неговото ниво на мъдрост е извън нашето разбиране. Това е една от причините, поради които пеенето на песни за хваление и поклонение на Бог винаги е добро нещо. Ако се огледате и разгледате многообразната работа на Бог, да Го оценявате за Неговата мъдрост е добре.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Страхът от Господа е началото на мъдростта - поговорка, библейски стих, смисъл и проповед

Прочетете също

Най-доброто от госпъл музикалните видеоклипове на Гана за 2019 г

7. Псалм 42:1-6, 11

1 Както еленът копнее за водните потоци, така копнее душата ми за Теб, Боже.

2 Душата ми е жадна за Бога, за живия Бог: кога ще дойда и ще се явя пред Бога?

3 Сълзите ми бяха храна за мен денем и нощем, докато непрестанно ми казват: Къде е твоят Бог?

4 Когато си спомня тези неща, изливам душата си в себе си; защото бях отишъл с множеството, отидох с тях в Божия дом, с глас на радост и хвала, с множество, което празнуваше.

5 Защо си отхвърлена, о, душе моя? и защо се безпокоиш за мен? надявай се на Бога, защото аз още ще го хваля за помощта на лицето му.

6 О, Боже мой, душата ми е хвърлена в мен; затова ще те помня от земята на Йордан и от Ермонците, от хълма Мицар.

Прочетете също

Защо ме обичаш? 30+ най-добри искрени отговора при зададен въпрос

11 Защо си отхвърлена, душе моя? и защо се безпокоиш в мен? надявай се на Бога, защото още ще го хваля, Който е здравето на лицето ми и моя Бог.

 поклонение на библейски стихове
ИЗТОЧНИК: pexels.com (променено от автора)
Източник: Depositphotos

Може да е предизвикателство да продължиш да хвалиш Бог, когато нещата не вървят добре. Всъщност в такива моменти всичко просто става скучно и обикновено не ви се прави нищо. Но като Давид, вие можете да раздвижите духа си и да се насърчите да се покланяте и хвалите Бог. Когато правите това, има мотивация, която Божият Дух дава. Тази мотивация идва в процеса на поклонение на Бог и преди да разберете какво се случва, духът ви ще бъде отново жив.

8. Ефесяни 3:20-21 (KJV)

20 А на този, който може да направи много повече от всичко, което искаме или мислим, според силата, която действа в нас,

Прочетете също

Как трябва да се обличате, когато отивате на църква, за да прославите Бога?

21 Нему да бъде слава в църквата чрез Христос Исус през всички векове, през целия свят. амин .

Тези стихове изразяват способността на Бог да прави велики неща отвъд нашите очаквания. Когато влезете в контакт с тези стихове по време на вашата сесия за хваление и поклонение, вие сте в състояние да оцените Бог за великите и могъщи неща, които прави за вас, които са извън вашето разбиране.

Когато става въпрос за похвала и поклонение, едно от предизвикателствата, които някои хора имат, е да разграничат двете. Чувате въпроси като: „Какво означава да хвалиш и да се покланяш на Бог?“

Какво означава да хвалиш и да се покланяш на Бога

Поклонението е определено като актът на приписване на благоговейна почит и почит към Бога. Това означава, че когато се покланяме на Бог, ние Го почитаме и също така Му отдаваме честта, която Той заслужава. Ние признаваме кой е Той за нас и какво е способен да направи. В процеса на това, наричането на Него с имена като „Могъщият Бог“, „Създателят на небето и земята“, „Човекът на войната“ и така нататък са добри начини да се покланяме на Бог. Ще откриете, че тези имена са израз на това кой е Бог.

Прочетете също

Кой е Бог в християнството? Открийте невероятните отговори в това парче

В същия дух, когато славим Бог, ние с радост разказваме за всичко, което Той е направил за нас. Това означава, че всеки път, когато оценяваме Бог за Неговата милост, прошка, осигуряване, защита и всички други облаги, на които сме се радвали от Него, ние просто Го възхваляваме.

Когато наистина се покланяте на Бог, това идва със сърце на смирение и признаване на вашето нищожество пред Него. Също така ви помага да видите Бог като суверен и единственото същество, което е способно да се справи с всеки проблем от живота ви. Поклонението идва с предаването на всеки аспект от живота си на контрола на Бог и след това да Го обожавате не само заради това кой е Той, но и заради това, което е направил. Тогава, когато хвалите Бог, вие признавате това, което Той е направил за вас – ползите, с които ви е обсипал.

Докато хвалението може да бъде част от поклонението, поклонението надхвърля просто възхвалата на Бог. Поклонението е предназначено да бъде начин на живот, а не просто нещо, което правите от време на време. Това е отношение, което идва от сърцето. Всъщност Исус инструктира, че Отец търси хора, които да Му се покланят в дух и истина (Йоан 4:23) . Това означава, че Бог търси хора, които да Му се покланят от най-съкровеното си същество и въз основа на истината, която се съдържа в Неговото Слово – Библията. Въпреки това, да предложиш приемливо поклонение в духа означава, че сърцето на поклонника е свободно от всяка форма на замърсяване като грях, гняв, злоба и всякакви негативни неща, които могат да замърсят жертвата на поклонението.

Прочетете също

Господ е моят Пастир: Псалм, смисъл, песен и проповед

 поклонение на библейски стихове
ИЗТОЧНИК: pexels.com (променено от автора)
Източник: Depositphotos

Освен това, ако сте лидер на поклонение, ще ви е интересно да знаете, че има стихове от Библията, които могат да ви помогнат да изпълните задачата си по-добре. Ето защо, освен тези, които бяха обсъдени досега за възхвала и поклонение, можем да проучим някои от стиховете, които ще ви помогнат и във вашата задача.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Помощта ми идва от Господ – проповед, песен, текст и смисъл

Библейски стихове за лидери на поклонение

Ролята на лидерите на поклонение във всяка служба не може да бъде подценявана. Много зависи от тях, защото чрез своето поклонение те влияят на това колко добре хората хвалят Бога по време на всяка служба. И така, като лидер на поклонението, ето няколко красиви библейски стиха, намерени в Писанието, които могат да ви помогнат да служите на Господ и църквата по-добре:

 • И за да могат езичниците да прославят Бога за Неговата милост. Както е писано: Затова ще Те хваля между езичниците и ще пея на Твоето име. - Римляни 15:9
 • Около полунощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха. - Деяния 16:25
 • Пейте хваления на Бога, пейте хваления! Пейте хваления на нашия Цар, пейте хвалебствия! Защото Бог е Царят на цялата земя; пейте хвалебствия с псалм. - Псалм 47:6-7
 • Нека словото на Христос се вселява във вас богато, като се поучавате и увещавате един друг с всякаква мъдрост, пеете псалми, химни и духовни песни, с благодарност в сърцата си към Бога. – Колосяни 3:16
 • И не се опивайте с вино, защото това е разврат, но се изпълвайте с Духа, като се обръщате един към друг с псалми, химни и духовни песни, пеейки и възпявайки на Господа със сърцето си. - Ефесяни 5:18-19
 • Пейте, небеса, защото Господ го направи; викайте, о, дълбини на земята; избухнете в пеене, о, планини, о горо и всяко дърво в нея! Защото Господ изкупи Яков и ще бъде прославен в Израил. - Исая 44:23
 • Нека мъдрият не се хвали с мъдростта си, нека силният не се хвали със своята мощ, нека богатият не се хвали с богатството си, но нека този, който се хвали с това, че ме разбира и познава, че аз съм Господ, който упражнява непоколебима любов, справедливост и праведност на земята. Защото аз се наслаждавам на тези неща, заявява Господ. - Еремия 9:23-24

Прочетете също

Какво е вярата според библията?

Знаете ли, че поклонението на Бог не трябва да бъде само религиозна дейност, това трябва да бъде вашият начин на живот? Ако имате нужда от нещо, което да използвате, за да задвижите себе си или другите, за да хвалите Бог и да Му се покланяте, по-долу са някои цитати, които можете да прочетете и споделите, за да може всеки също да започне да вижда необходимостта да благодарите и на Бога.

 поклонение на библейски стихове
ИЗТОЧНИК: pexels.com (променено от автора)
Източник: Depositphotos

Цитати за похвала и поклонение

 • Похвалата и поклонението не са за това колко сте талантливи или какъв прекрасен и красив глас имате. Всичко е в това да се отречеш от себе си, нека Бог да бъде Бог в живота ти и Го хвали с цялото си сърце и душа. ― Юджиния Херлихи
 • Едно нещо научих, преминавайки през буря и това е, че можеш да хвалиш Бог в тъмното! Ако Бог направи светлината да блести от тъмнината, благослови Бог, аз мога да извикам светлина в моята ситуация. Аз съм светлината на Бога. Да Го хвалите не се определя от деня или нощта. В каквото и състояние да се намирам, ще продължа да Го признавам. Тогава и само тогава Той ще насочи пътя ми. ― Шелена Грифитс
 • Ние не сме призовани да бъдем артисти или изпълнители, ние сме призвани да възхваляваме и почитаме нашия създател. „О, ела, нека пеем на Господа; нека вдигнем радостен шум на скалата на спасението“. (Псалм 95:1). ― Юджиния Херлихи
 • Похвалата и поклонението надхвърлят песните, с които сме запознати, песните, които не харесваме, или песните, които не одобряваме. Всичко е за всякакъв тип песни, които докосват сърцето на Бог, защото Той е създателят на народи и племена и Неговото желание е всеки народ и всяко племе да Го хвалят и да Го почитат в дух и истина. Това е Бог, на когото служим.
 • Трябва да затворите чадъра си, когато сте под навес. Изхвърлете гордостта си; слава Богу! ― Израелмор Айвор
 • Корпоративното поклонение е редовно благодатно напомняне, че не става дума за вас. Вие сте родени в живот, който е празник на друг. — Пол Дейвид Трип

Прочетете също

Благословението на Господа - проповед, смисъл и стих

От всичко, което беше обсъдено дотук, видяхме, че Бог очаква от нас да се покланяме и да Го хвалим през цялото време, и докато хвалението може да бъде част от поклонението, поклонението надхвърля простото пеене на песни на Бог. Ефективното и приемливо поклонение трябва да идва от най-вътрешното ни същество и в същото време трябва да се основава на разбирането на истината от Божието слово. Ето какво е поклонението на Бог в дух и истина. След това, със съответните библейски стихове за поклонение, става лесно да благодарите на Бог по начин, който би бил приемлив за Него.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Библейски стихове за любовта и брака