Стихове за принасяне в Библията

ФАКТИ И лайфхакове

Има толкова много стихове, които говорят за принасяне в Библията. Предложението е дарение, което няма спецификации относно количеството или стойността. Всичко зависи от индивидуалното желание от сърце. Тя може да бъде под формата на пари, животни, селскостопански продукти или време. За да научите повече за предлагането в Библията, вижте следните стихове от Библията, които християните следват като насоки за това какво Бог желае от тях. Ще научите за предлагането, защо трябва да давате предложения и вероятно ще получите вдъхновение да придобиете навика сами да давате предложения.



 свещени писания
предлагане на стихове за църква
какво казва библията за приношенията
предлагане на глави в библията

Даването на принос е религиозно задължение, което има за цел да угоди на Бога. Соломон е един от мъжете в Стария завет, които са правили най-много приношения, докато Бог не бъде докоснат. Бог му се яви насън и беше готов да му даде каквото поиска. Вярва се, че приношенията са угодни на Бога. Трябва обаче да разберете какво предложение да вземете на Господ, ако искате да бъдете приети. Вземете истината от самата Библия.



Прочетете също



GHC1 и GHC2 бележки помогнаха при предлагането; монетите ще ни разобличат - разкриват ганайци

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Библейски стихове за любовта и брака



Всеизгаряне в Библията

За да обясните всеизгарянето в Библията, имате нужда от ясно разбиране на петте книги на Закона, особено книгата Левит. Въпреки че всеизгарянията се появяват и в книгата Битие и Изход, книгата Левит обяснява концепцията по-подробно. Самият Господ беше този, който даде спецификациите на Мойсей как трябва да бъде направен олтарът за всеизгарянето. Инструкциите бяха да е от акациева дървесина. Формата е трябвало да бъде оруженосец с дължина пет лакътя и височина три лакътя. Всеки от четирите ъгъла трябваше да има рога, покрити с бронз.

За да получим ясна представа за всеизгарянето в книгата Левит, трябва да знаем някои факти за това приношение.

 • Всеизгарянето произлиза от книгата Битие. Ной беше първият човек, който принесе всеизгаряне след наводненията, които Бог използва, за да унищожи човечеството (Бит. 8:20). Когато Бог каза на Авраам да принесе сина си в жертва, Той сам предостави агне, което Авраам принесе като всеизгаряне вместо сина си Исаак (Бит. 22:2, 13). Също така в книгата Изход откриваме, че Моисей настоява пред фараона, че израилтяните трябва да се придвижат със стадото си, за да се поклонят на Господ, тъй като трябва да ги принесат като всеизгаряне (Изход 10:25-26).

Прочетете също



Кои библейски стихове за свободата са най-вдъхновяващите? 100+ стиха за четене

Всеизгарянето е най-често срещаният вид принос, принасян в много случаи в старозаветните времена, често заедно с друг принос или жертва. Левит 1 подчертава как трябва да се принесе всеизгарянето, но ние трябва да знаем кога трябва да бъде принесено. Разглеждайки други книги на Закона, разбирате, че всеизгарянето е направено в следните случаи.

 • Всяка сутрин и вечер (Изход 29:38-42; Числ. 28:3, 6)
 • Всяка събота (Числа 28:9-10)
 • В началото на всеки месец (Числа 28:11)
 • На 14-ия ден от 1-ия месец, когато се празнува Пасхата (Числа 28:16)
 • Заедно с ново приношение на зърно на празника на седмиците (Числа 28: 27)
 • По време на празника на тръбите.
 • На свещен ден през 7-ия месец (Числа 29:1)
 • По време на празнуването на новолунието (Числа 29:6)

Всеизгарянето се принасяше главно във връзка с други жертви като:



Прочетете също

Как трябва да се обличате, когато отивате на църква, за да прославите Бога?



 • Принасяне на вина (Лев 5:7, 10, 17-18),
 • Доброволно предлагане (Лев 22:18),
 • принос за грях (Лев 5:7; 6:25),
 • Приносът на снопа (Лев 23:12) и
 • Новият житен принос (Лев 23:15-22).

По време на очистването една от направените жертви беше всеизгаряне. Някои от тези случаи са:

 • Жена след раждане (Лев 12:6-8),
 • Очистване на прокажен (Лев 14:19-20),
 • Жена, която има необичайно течение (Лев 15:30) и
 • Човек с изпускане (Лев 15:14-15)

Всеизгарянето беше напълно изядено в олтара. За разлика от другите приноси, при които свещениците или тези, които принасяха приноса, имаха част за вземане, цялото всеизгаряне изгаряше в огъня и само кожата оставаше за свещеника (Лев 7:8). Правилата за извършване на това предложение се придържаха към последното, тъй като всяко нарушение може да доведе до сериозни последици.



Животните, препоръчани за всеизгаряне, включват:

 • Бикове
 • Овца или коза
 • гълъб.

Прочетете също



Rev Obofour е в заглавията, разберете защо

Левит първа глава очертава инструкциите за предлагане на всяко от животните. Вариантът беше създаден, за да се настанят всички в зависимост от нивото на бедност. За предлагането трябва да бъдат избрани най-добрите животни. Освен птиците, ятото и стадото трябвало да бъдат мъжки, млади и здрави.

Основната цел на всеизгарянето беше изкуплението на греховете и търсенето на Божието приемане. Човекът, който прави приноса, положи ръце върху животното, за да покаже, че идентифицира престъпленията си с животното. Когато животното е било заклано, то е умряло за греховете на човека, който е принесъл приноса.

ЧЕТЕТЕ СЪЩО: Християнски имена и тяхното значение

Предлагане на библейски стихове

 свещени писания
предлагане на стихове за църква
какво казва библията за приношенията
предлагане на глави в библията

Приносът е един от религиозните действия, които се подчертават в християнството. Тя се основава на вярата на вярващия. По-долу са някои от стиховете от Библията за приноса, които ще ви помогнат да разберете Божия ум относно даден принос.

Прочетете също

Господ е моят Пастир: Псалм, смисъл, песен и проповед

 • Хората се зарадваха на охотния отговор на своите водачи, защото те бяха дали свободно и с цялото си сърце на Господ. Давид, царят, също се радваше много (1 Летописи 29:9). Този стих идва, след като офицерите, водачите и командирите в Израел са се отдали с охота на работата в Божия храм. Бог признава даването, когато е от весело и желаещо сърце.
 • Всеки човек трябва да даде това, което е решил в сърцето си да даде, не с нежелание или принуда, защото Бог обича веселия даряващ. Това са думите на Павел към коринтяните.
 • Във всичко, което правех, ви показах, че с това трябва да помагаме на слабите, като помним думите, които самият Господ Исус каза: „по-благословено е да даваш, отколкото да получаваш“.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Най-популярните старейшина Миреку хвали песните

Писания за даване на принос

В Библията има много писания за даване на принос. Те се стремят да отговорят на въпроса кой трябва да предостави кога да предложи, как да даде и защо трябва да даде. По-долу са подчертани по един стих за всеки от четирите елемента.

Прочетете също

Кой е християнин според Библията?

Защо човек трябва да дава принос?

 • Дайте и ще ви се даде. Добра мярка, притисната, разклатена и прегазена, ще се изсипе в скута ви. Защото с каквато мярка давате, такава ще ви се отмери (Лука 6:38). Една от причините защо трябва да даваме е, че даването автоматизира получаването. Тъй като има момент в живота, в който всеки човек ще има нужда от помощ, има достатъчно причина да ни накара да бъдем дарители.

Как трябва да се даде?

 • Всеки човек да дава, колкото може, според благословението на Господ, вашият Бог, който ви е дал (Второзаконие 16:17). Този стих ясно показва, че няма конкретна граница, когато става въпрос за даване. Човек трябва да дава според това, което има, според възможностите си.

Кой трябва да даде?

 • И не забравяйте да правите добро и да споделяте с другите, защото на такива жертви Бог е угоден (Евреи 13:16). От този стих можем да заключим, че всеки човек, който иска да угоди на Бога, трябва да прави добро на другите.

Прочетете също

Когато Господ обърна плен на Сион - проповед, песен, текст и смисъл

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Пастор се удави в наводнение в опит да защити църковните дарения

Писания от приноса

 свещени писания
предлагане на стихове за църква
какво казва библията за приношенията
предлагане на глави в библията
 • Лука 12:33-34: Продайте имота си и раздайте на бедните. Осигурете си портмонета, които няма да се износват, съкровище в небето, което никога няма да се провали, където никой крадец не се приближава и нито един молец не унищожава. Защото където е вашето съкровище, там ще бъде и сърцето ви. Поднасянето е начин да се свържете с Господ и да Го направите щастлив.

Предлагане на стихове за църква

За да устои една църква, членовете трябва да научат концепцията за правене на приноси, да я оценят и да я приложат на практика. Преподаването по тази тема може да не е лесна задача. Човек трябва да е добре оборудван с много прости стихове, които говорят за принасяне. Ето някои от стиховете, които биха развълнували сбора и биха ги направили дарители.

 • Един човек дава безплатно, но печели още повече; друг се задържа излишно, но стига до бедност (Притчи 11:24). Този стих ще промени гледната точка на онези, които смятат, че даването или предлагането е загуба на пари и ресурси. Това ще помогне на църквата да разбере, че даването не може да направи човек беден; вместо това прави една печалба още повече. В същото време те предупреждават, че задържат собствеността си, че това може да доведе до бедност.
 • Принесете жертвата на праведния и уповавайте на Господа (Псалм 4:5). Праведността е задължителна, за да може нечият принос да бъде приемлив в очите на Господ.
 • Затова ви призовавам, братя, с оглед на Божията милост, да принасяте телата си като живи жертви, свети и угодни на Бога – това е вашият духовен акт на поклонение (Римляни 12:1). Павел призовава римляните да принасят телата си като живи жертви, защото това е акт на поклонение в духовен контекст. Църквата е призована да се покланя на Господ е истина и дух, тъй като една от основните причини, поради която Бог е създал хората, е те да могат да Му се покланят.
 • Почитай Господа с богатството си, с първите плодове от всичките си реколти; тогава хамбарите ви ще се напълнят до пълно, и чановете ви ще се препълнят с ново вино (Притчи 3:9-10). Изискване за християните е да отнесат първите си плодове в църквата като принос на Бога. Това показва уважение и почит към Бога. Обръщам се на обещанията на Бог да благослови онези, които изпълняват това задължение, с изобилни благословии за техните реколти.
 • „Човек ще ограби ли Бог? И все пак ти ме ограбваш. „Но вие питате: „Как да ви ограбим?“ „В десятъци и приноси. Ти си под проклятие - целият ти народ - защото ме ограбваш. Донесете целия десятък в склада. Изпитайте ме в това“, казва Господ Всемогъщият, „и вижте дали няма да отворя небесните порти и да излея толкова много благословия, че няма да имате достатъчно място за това. Ще попреча на вредители да погълнат посевите ви и лозите в нивите ви няма да дадат плода си“, казва Господ Всемогъщият. „Тогава всичките народи ще те нарекат благословен, защото твоята ще бъде възхитителна земя“, казва Господ Всемогъщият (Малахия 3:8-12).

Прочетете също

Благословението на Господа - проповед, смисъл и стих

Какво казва Библията за приношенията е въпрос, който много вярващи задават. Това е така, защото концепцията за даване е била нарушена от мъже и жени, които претендират, че са служители на Господ, но се стремят да ограбят своите последователи, използвайки писанията. Следователно те ги заблуждават, че предлагането на огромни суми ще ги направи богати и всичките им проблеми ще бъдат решени. Истината по въпроса е, че даването е акт на поклонение и Бог е дал на човека свободата да избира какво да даде. Има благословии, които идват заедно с даването, но това не трябва да бъде мотивът за даване на принос. Ето стихове от Библията, които учат как трябва да се дава.

 • Когато вдигна поглед, Исус видя богатите да поставят даровете си в съкровищницата на храма. Той също така видял една бедна вдовица да сложи две много малки медни монети. „Истината ти казвам – каза той, – тази бедна вдовица е вложила повече от всички останали. Всички тези хора дадоха своите дарове от своето богатство; но тя от бедността си вложи всичко, от което имаше да живее (Лука 1:1-4). Този стих описва, че не става въпрос за това колко давате, а за състоянието на сърцето ви и цената, която сте понесли, за да дадете такова предложение. По този начин сумата няма значение за Бог, тъй като той гледа на състоянието на сърцето.
 • Малахия 3:10 говори за десятък. Десятъкът означава една десета от това, което имате. Десятъкът е единственото предложение, което е количествено и е задължително. Останалите са доброволни само, за да бъдат предложени с весело сърце, както апостол Павел го казва във 2 Коринтяни 9:7
 • Сега вие, филипяни, знаете също, че в началото на евангелието, когато заминах от Македония, никоя църква не разговаряше с мен относно даване и получаване, освен само вие. Филипяни 4:15 (KJV)

Прочетете също

Помощта ми идва от Господ – проповед, песен, текст и смисъл

Предлагане на глави от Библията

 свещени писания
предлагане на стихове за църква
какво казва библията за приношенията
предлагане на глави в библията

Книгата Левит е една от книгите в Библията, която има много глави, които говорят изцяло за принасяне. Първите седем глави обясняват различните видове приношения, които израилтяните е трябвало да правят по различни поводи. Това е акцент на предложението, към което се отнася всяка глава.

 • Първа глава обяснява как е направено всеизгарянето.
 • Втора глава обяснява приноса на зърно.
 • Трета глава говори за предложението за стипендия
 • Четвърта глава е свързана с приноса за грях
 • Пета глава е отчасти за жертвата за грях и донякъде за жертвата за вина.

Шеста глава говори за три вида предложения

 • Всеизгарянето (Левит 6:8-13)
 • Житният принос (Левит 6:14-23)
 • Приносът за грях (Левит 6:24-30)

Глава седма обяснява два вида предложения.

 • Приносът за вина (Левит 7:1-10)
 • Приносът за приятелство (Левит 7:11-21)

В заключение, предлагането в Библията е подробна концепция, която изисква човек да отдели разумно време, за да го изучава. Доброто разбиране на тази концепция ще доведе до растеж в духовните въпроси. То също така подобрява познанието на индивида за Бог и това, което той очаква от вярващите по отношение на приноса.

Прочетете също

Нямам сребро и злато - стих, текст, смисъл и проповед

ЧЕТЕТЕ СЪЩО: Имената на Бог и тяхното значение