Кой е християнин според Библията?

ФАКТИ И ЛАЙФХАКОВЕ

Как Библията определя християнина? В света милиарди хора твърдят, че са християни. След като станете християнин, една необходимост е да се ангажирате да поддържате и се придържате към християнската вяра във вашите ежедневни начинания както в речта, така и в поведението. Християните вярват в Библията като тяхна свещена книга и в Бог, който ги прави пълни с живот. Въпреки това, има големи различия между тези вярващи по отношение на доктрини, практики и вярвания. При тези големи различия човек може да е склонен да се чуди какво всъщност означава да си християнин. Ако сте изгубени в това объркване, не се притеснявайте повече, защото Библията очертава кой е християнинът без никакви следи от объркване. Нека заедно да се разходим из писанията и да разберем кой е християнин според Библията.  Кой е християнин
ИЗТОЧНИК: unsplash.com
Източник: UGC

Християнството е религия, която вярва в поклонението на един Бог. Следователно това е монотеистична религия. Тази религия е сред най-популярните по целия свят, тъй като е съставена от система от вярвания, която е лесна за разбиране и свързана с нея. За да станете християнин, от първостепенно значение е да разберете основите на тази религия.Прочетете също

10-те най-големи църкви в Гана с най-големи конгрегации през 2022 г

Определенията варират в зависимост от възприятията на индивида. Някои са склонни да мислят, че християнин е този, който е роден в християнско семейство или нация, други смятат, че това е този, който вярва в Исус и неговите учения. Освен това други смятат, че християнин е този, който има дълбока и лична връзка с Исус Христос. Библията очертава различни характеристики и характеристики по отношение на това кой е християнин. По-долу е изчерпателен списък на това кой е християнин според Библията.1. Християнинът е някой, който е получил спасение

Първото определение за християнин според Библията е извлечено от книгата на Ефесяни 1:13 което казва,

„Вие бяхте включени в Христос, когато чухте Евангелието на спасението“.

Според Библията, за да бъдете включени в Христос или по-скоро да станете последовател и вярващ в Христос, трябва да чуете посланието на истината, което е Евангелието на спасението. Следователно, първата стъпка към това да станеш християнин е чрез приемането на Христос, което от своя страна става чрез спасение.Прочетете също

Насърчителни кратки библейски стихове за вярата и силата

В нашите църкви днес по-голямата част от проповедите завършват с призив към онези хора, които не са приели Исус като свой Господ на Спасителя, да го направят. Тези хора са убедени да приемат Христос, като по този начин получават спасение, за да станат подобни на Христос. Ако не си бил спасен, това означава, че нямаш Христос в себе си. Впоследствие, при спасението, вие получавате правото не само да бъдете освободени от грях, но и да се наречете християнин. Следователно не можете да се етикетирате като християнин, освен ако не сте спасени.ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Радостта на Господа е моята сила – стихове, текстове, смисъл, проповед и образи

2. Християнин е този, който ходи с вяра

В Галатяни 5:22, Библията очертава вярата като плод на Святия Дух. Казва се, че човек има вяра, ако е убеден в нещата, които не вижда, а само се надява. Според Библията християнин е някой, който има вяра в Бог. Християнинът вярва в Бог, който никога не е виждал чрез вяра. Християнинът се надява да има вечен живот чрез вяра. Освен ако нямаш вяра, не можеш да твърдиш, че си християнин.Прочетете също

Най-доброто от госпъл музикалните видеоклипове на Гана за 2019 гХристияните живеят с вяра, че чрез ръката и напътствията на Господ ще придобият вечен живот. Вярата е в основата на действията и думите на всички християни. В беда, болка и страдание християните остават силни, защото вярват, че Господ е с тях и че ще ги направи победители. Християните чрез вяра вярват, че Исус ще дойде отново, за да носи праведните и да живее с тях вечно в небето. Ежедневните дейности на християнина се основават на тяхната вяра в свръхестествено същество, което е Бог баща, син и Святия Дух.

  Кой е християнин
ИЗТОЧНИК: unsplash.com
Източник: Depositphotos

3. Християнинът е някой, който отговаря на Божието призвание

В Йоан 6:44 , Исус казва,'Никой не може да дойде при мен, освен ако Бог не го привлече.'

За да приеме и последва Исус, човек трябва да бъде привлечен от Бог бащата. Не можете просто да се събудите една сутрин и да изберете да бъдете християни. Трябва да получите призвание и убеждение от Бог, което ще ви накара да търсите спасение. Освен ако не чуете поканата, която ви убеждава да следвате Господа, не можете да се предложите на Христос. Християнинът е някой, който е получил убеждението в сърцата си и по този начин е взел решението си да живее за и като Христос в християнството.

Прочетете също

Как трябва да се обличате, когато отивате на църква, за да прославите Бога?

Не е нужно да си известен, богат или могъщ, за да получиш Божието призвание. Напротив, Господ призовава обикновени хора, които осъзнават своите земни слабости и които са готови да променят пътищата си. Такива хора са се грешили преди, приемали са грешките си и също са показвали признателност, след като са получили прошка. Следователно, друго определение за християнин според Библията е този, който е чул и откликнал на Божието призвание. Християнинът поставя призванието и убеждението преди всички и всичко останало в живота си.

4. Християнинът е някой, който показва промяна

В книгата на Деяния 2:37-39, Библията казва, че за да бъде човек християнин, той трябва да се покае за греховете си и да промени начина си на живот. Обръщението е библейският термин, който се използва за обяснение на процеса на промяна, който човек преминава при приемането на Христос. Когато човек стане християнин, той е мотивиран от добрите дела на Бог да стане по-добри личности.

Прочетете също

Кой е Бог в християнството? Открийте невероятните отговори в това парче

Без съмнение не можете да промените цялото си поведение и действия за една нощ. Следователно, за да постигнете промяната, която се очаква от всеки християнин, трябва да живеете с покаяние всеки ден и в крайна сметка да се придвижите към правилната посока, както е посочено в Писанията. Промяната е непрекъснат процес, който можете да постигнете чрез дисциплинирана практика. За християнин трябва да се дисциплинирате, като избягвате обстоятелства и ситуации, които могат да попречат на процеса на промяна. Намирането на отговорен партньор е друг чудесен начин да гарантирате, че ще постигнете положителната промяна, очаквана от християнин.

5. Християнинът е някой, изпълнен със Святия Дух

Римляни 8:9 казва,

„Човек не е Христов без Святия Божи Дух в него“.

Според Библията християнинът е човек, на когото е предложен Святият Дух при покаяние за греховете си. Когато се покаете, вие сте кръстени и получавате Святия Дух. Като християнин този дух ви дава възможност да придобиете представа за истината на Бог, както и за неговото слово.

Прочетете също

Различни видове бракове в Гана – определения и обяснения

Светият Божий Дух не се издига върху никого. Следователно, за да го получите, трябва да приемете Христос като Спасител, да получите кръщение и в крайна сметка да получите Святия Дух. Чрез Святия Дух вие сте в състояние да разберете Божието слово и да живеете според него. Не можете да живеете като Христос, ако не сте изпълнени със Светия Дух. Следователно, вие не можете да получите този Свят Дух, освен ако не сте спасени. Поради тази причина, докато Светият Божи Дух не ви изпълни, вие няма да бъдете определени като християни.

  Кой е християнин
ИЗТОЧНИК: unsplash.com
Източник: UGC

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Напълни моята чаша, господарю - проповед, песен, текст и смисъл

6. Християнинът е подражател на Исус Христос

Какво определя християнин? В книгата на 1 Коринтяни 11:1 , Павел учи, че

„Трябва да ми подражавате, както аз съм на Исус Христос”.

Павел учеше църквата в Коринт, че за да може някой да живее живот като Христос, те трябва да подражават на живота му, както той имитира живота на Исус Христос. Исус е живял необикновен живот, когато е бил тук, на земята. Той изцеляваше болни, хранеше гладните, утешаваше скърбящите и проповядваше евангелието на истината наред с много други неща. През целия си период на земята той проявява любов и състрадание към другите.

Прочетете също

Господ е моят Пастир: Псалм, смисъл, песен и проповед

За да имитира живота на Христос, Павел също прояви състрадание и обсипа хората с любов. Освен това апостол Павел също проповядва Евангелието на истината на църквите. Следователно, за да бъдеш християнин, трябва да бъдеш състрадателен и изпълнен с любов. Докато беше на кръста, Исус помоли Бог да прости на всички, които го разпнаха, тъй като те не знаеха какво правят. По същия начин, като християнин, вие трябва да подражавате на духа на безусловна прошка към онези, които ви онеправдават в каквато и да е степен. Освен това, като християнин, вашата роля е да подражавате на Христос и Павел, като разпространявате Божието слово.

На някои хора е дадена силата да лекуват. Като християнин, вие трябва да използвате този дар на Светия Дух, за да помагате на болните. По време на своето време на земята Исус Христос е имал силата да лекува и прогонва демони. Той направи това, без да дискриминира онези, които бяха отказали да го последват. По същия начин християнин, който има даренията да лекува и прогонва демони, трябва да използва дарбата си, за да помага на всички хора, независимо от техните вярвания.

Прочетете също

Благословението на Господа - проповед, смисъл и стих

7. Християнинът е някой, който вярва в живота след смъртта

В книгата на Римляни Библията заявява, че заплатата на греха е смърт, но дарът от Бога е вечен живот в Исус Христос. Според Библията християнин е този, който вярва във вечния живот след смъртта. Християните вярват, че ще се съберат отново с мъртвите в небето. Следователно християните трябва да вярват, че когато умрат, те ще възкръснат отново и ще живеят вечно на небето със своя Създател. Освен това християните трябва да вярват, че ще срещнат своите мъртви близки на небето при второто пришествие на Христос.

Християните вярват във второто пришествие на Исус Христос. През това време той ще дойде да вземе праведните си със себе си при своя Отец на небесата. Следователно християнинът вярва във второто пришествие на Исус. Всички християни трябва да живеят в праведност, тъй като знаят, че това е единствената гаранция за вечен живот в небето. Не можете да бъдете християни, ако не вярвате във второто пришествие на Исус Христос, което ще бъде увенчано с вечен живот.

Прочетете също

Помощта ми идва от Господ – проповед, песен, текст и смисъл

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО: Помощта ми идва от Господ – проповед, песен, текст и смисъл

8. Християнин е някой, който вярва в един Бог

Като религия християнството е монотеистично, следователно християните трябва да вярват само в един Бог. В Библията книгата на Изход 20:3 гласи че,

„Да нямаш други богове освен мен“.

Това е първата заповед, която Бог даде на своя народ. Той поиска да нямат други богове освен Него. Следователно, за да може всеки човек да претендира за християнство, той или трябва да бъде вярващ в Бог като единствен бог.

Според писанията Бог е създателят на цялата вселена, както и нейният поддържащ. Въпреки че Бог се проявява по различни начини, които са извън човешкото схващане, християнинът трябва да има благоговение пред един Бог. Следователно според Библията християнин е този, който вярва в силата на един Бог. Вярата в един единствен Бог, който се проявява в различни форми, е един от най-важните аспекти на християнството.

Прочетете също

Християнски цитати за живота

9. Християнин е някой, който вярва в Светата Троица

Въпреки че християнството е вярата в един Бог, християнин е този, който вярва в трите части на един Бог, известен като Светата Троица. Това са Бог баща, Бог син и Бог Святият Дух. В Библията книгата на 1 Йоан 5:7 в Новия Завет пише, че

„На небето присъстват трима, бащата, словото и Светия Дух; и всички са едно”. От този стих Библията споменава Бог Син като слово, защото Исус Христос дойде на земята, за да разпространи Евангелието на истината и спасението на цялото човечество. Бог използва Светата Троица за изпълнение на волята Си върху Своя народ.

Бог бащата е върховното същество, създало вселената, която включва всички човешки същества в нея. Бог бащата също изпрати своя единствен син Исус Христос да дойде на земята и да спаси хората. Бог синът е Исус Христос, който е единственият син, изпратен на земята. Исус умря на кръста, за да ни освободи от греха и да ни даде спасение. Въпреки че беше без грях, той отнесе всичките ни грехове, като по този начин ни даде възможност да имаме живот в изобилие. Бог Светият Дух се проявява във всички християни след кръщението. След възкресението на Исус Христос на третия ден, Той остави на християните помощник, който е Светият Дух.

Прочетете също

Списък на религиите в света

10. Християнин е този, който учи на Божието слово

В Антиохия учениците бяха наречени християни за първи път. След ученията Исус им заповяда да излязат и да разпространят Божието слово сред всички народи. Матей 28:19:

„Идете, прочее, и научете всички народи“ .

По това време учениците вече са били наричани християни. След това те получиха заповедта да поучават други хора, като по този начин ги направиха по-подобни на Христос. Какво е истинското значение да си християнин? Християнинът е този, който е призован да служи Божието слово на другите, като по този начин ги прави християни.

Освен че имитира ролята на разпространяване на словото, както направиха апостол Павел и Исус Христос, християнинът е известен от добродетелта на разпространението на словото. Някои хора са надарени със способността да проповядват и преподават Божието слово. Следователно тяхната роля като подражатели и последователи на Христос е да се подчиняват на заповедта да излизат, за да правят ученици. За да постигне и претендира за титлата християнин, той първо трябва да изпълни заповедта за превръщане на личности, подобни на Христос, като са учители на словото.

Прочетете също

20-те най-добри християнски филма на всички времена

Истинският християнин може да бъде отделен от всички останали, които твърдят, че са християни, когато имат вяра в Бога, когато постигнат спасение, когато вярват в Светата Троица и второто пришествие на Исус Христос, за да им даде вечен живот. Правейки всичко това, човек демонстрира живот като този на Исус Христос, което отговаря на въпроса: Кой е християнин според Библията?

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО:

  • Мощни послания и проповеди на Джоел Остин
  • История на християнството в Гана
  • Обичам мюсюлманите повече от християните - Обиним шокира християнския свят
  • Благословението на Господа - проповед, смисъл и стих